Studsgård kirke

Gudstjenester

16Okt

Gudstjeneste

Studsgård Kirke
Annette Vinter Hedensted
kl. 09:00
30Okt

20. s. e. trin.

Studsgård Kirke
Simon Strunze Andersen
kl. 09:00
06Nov

Alle helgens dag

Studsgård Kirke
Lillian Risum
kl. 10:30
20Nov

Sidste s. i kirkeåret

Studsgård Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 09:00
04Dec

Musikgudstjeneste

Studsgård Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 16:00
13Dec

Familiegudstjeneste

Studsgård Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 17:30
24Dec

Juleaften

Studsgård Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 15:15
Alle gudstjenester

Arrangementer

04Nov

Foredrag

Minihallen
kl. 19:00
Alle arrangementer

Om Studsgård Kirke

 

Studsgård Kirke er

 • En vejkirke primært beregnet til gudstjenester.
 • En smuk kirkebygning og kirkegård vest for landsbyen Studsgård.
 • Et grønt område med udsigt til det omgivende landskab.
 • En institution med faciliteter for sognebørnene og de ansatte.
 • En aktiv kreds af professionelle ansatte, et folkevalgt menighedsråd og frivillige.
 • Et fællesskab, som bygger på den kristne tro, værdier, kultur og traditioner.

Studsgård Kirke er opført som en traditionel dansk landsbykirke i en blanding af romansk og gotisk stilart og med hvidkalkede mure og rødt tegltag.

Om aftenen er kirken oplyst, så man kan finde vej til kirken fra både Studsgård og Tanderupkær.

Kirken er opført i Mergelsig på en grund skænket af gårdejer Jens Vestergaard Jepsen og hustruen Addia Elisabeth Jepsen.

Arkitekterne var Carl Martin Smidt og Harald Lønborg-Jensen, der sammen stod bag flere jyske kirkebyggerier i den periode, inklusive Haunstrup Kirke, som blev bygget samtidig med Studsgård.

Der blev opført mange nye kirker på den tid som følge af befolkningsvækst og en kirkelig vækkelse. Indre Mission fik stor betydning på egnen, og missionshuset Studsgård blev opført i 1909.

20. december 1922 blev Studsgård og Haunstrup selvstændige og udskilt fra Snejbjerg sogn. Studsgård og Haunstrup sogne udgjorde et fælles pastorat. I 2009 blev sognene igen samlet med Snejbjerg sogn til et fælles pastorat.

Kapellet vest for kirken blev bygget i 1968. Kirkegården blev udvidet i 2002, og i 2005 blev Mindelunden til ældre gravsten indviet.

Studsgård Kirke deler præster, gravere, kirke- og kulturmedarbejder, organist samt administrativt personale med Snejbjerg og Haunstrup sogne.

Studsgård Kirke har sit eget menighedsråd.

Kirkegården

 

Studsgårds kirkegård blev indviet før kirken. Den første begravelse var Knudine Kirstine Blæsbjerg, som døde 30. maj 1919, og hun blev begravet 4. juni 1919 – halvandet år før kirkebygningen stod færdig. Hendes gravsten er sammen med flere andre registreret som bevaringsværdig og står i Mindelunden.

Gravstederne ligger syd og øst for kirken. I 1992 blev kirkegården udvidet mod syd. Den oprindelige kirkegård er adskilt fra den nye del ved en bred øst- vestgående gang.

Mindelunden mod sydvest blev indrettet i 2005. Arbejdet blev udført af JK-Anlæg ved Jan Kjærsgaard i Herning. De ældste gravsten blev flyttet ned i Mindelunden, hvor man får en fornemmelse af sognets og egnens historie.

Der er forskellige gravstedsmuligheder:

 • Traditionelle kistegravsteder til kister og urner.
 • Traditionelle urnegravsteder til urner.
 • Kombinations gravsteder til kister og urner, 40 % traditionel og 60 % plæne, til kister og urner.
 • Kistegrave i plæne med vandret liggende mindesten.
 • Urnegrave i plæne med vandret liggende mindesten.
 • Anonym fællesgrav med kiste- og urnegrave i plæne.

For mere information:

Henvendelse til kirkegården kan ske til graver Harald Lund Andersen – tlf. 97 16 20 69 mobil 29 66 99 69. graverkontoret@snejbjergkirke.dk

Skip to content