Kommende aktiviteter for Snejbjerg kirke

Kirkebil

Ønskes kørsel til gudstjeneste i Snejbjerg Kirke, bedes man ringe til Herning Taxa, tlf 97120777 senest 1½
time før gudstjenesten begynder. Transporten koster 10 kr. som afleveres til kirketjeneren. Hjemtransport
aftales med kirketjeneren

Gudstjenester

24Jan

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
28Jan

Spaghetti gudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 17:15 - 19:00
31Jan

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Hans Christian Borup
kl. 10:30 - 11:30
07Feb

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Hans Christian Borup
kl. 10:30
14Feb

Familiegudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 10:30
21Feb

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 10:30
25Feb

Spaghetti gudstjenste

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 17:15 - 19:00
28Feb

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Vikar
kl. 10:30

Arrangementer

29Jan

De grå synger

Snejbjerg Kirke og Kirkely
kl. 09:00
18Feb

Kirkely aften

Kirkely
kl. 19:30