Kommende aktiviteter for Snejbjerg kirke

Kirkebil

Ønskes kørsel til gudstjeneste i Snejbjerg Kirke, bedes man ringe til Herning Taxa, tlf 97120777 senest 1½
time før gudstjenesten begynder. Transporten koster 10 kr. som afleveres til kirketjeneren. Hjemtransport
aftales med kirketjeneren

Gudstjenester

09Aug

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
16Aug

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 09:30
23Aug

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 10:30
27Aug

Spagetti gudstj.

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 17:15
30Aug

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30

Arrangementer

07Sep

Dåbsserietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00
22Sep

Rytmisk voksenkor - opstart

Snejbjerg Kirke og Kirkely
kl. 19:15 - 21:00
05Okt

Dåbsserietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00
02Nov

Dåbsserietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00
07Dec

Dåbsserietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00