Kommende aktiviteter for Snejbjerg kirke

Kirkebil

Ønskes kørsel til gudstjeneste i Snejbjerg Kirke, bedes man ringe til Herning Taxa, tlf 97120777 senest 1½
time før gudstjenesten begynder. Transporten koster 10 kr. som afleveres til kirketjeneren. Hjemtransport
aftales med kirketjeneren

Gudstjenester

28Nov

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
30Nov

Rosenlund gudstjenste

Plejehjemmet Rosenlund
Jens Christian Kirk
kl. 14:30
05Dec

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
12Dec

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 10:30
14Dec

Gudstjeneste Rosenlund

Plejehjemmet Rosenlund
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 14:30
19Dec

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Simon Dalgas Struntze
kl. 10:30
24Dec

Gudstjeneste Rosenlund

Plejehjemmet Rosenlund
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
24Dec

Gudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 12:00
24Dec

Gudstjeneste med hørehensyn

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 13:15
24Dec

Gudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 14:30
24Dec

Gudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 15:45
25Dec

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 10:30
01Jan

Gudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 16:00
02Jan

Musikgudstjeneste med Xenia

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30

Arrangementer

30Nov

Filmaften - The Chosen

Kirkely
kl. 19:00 - 21:00
30Nov

Rytmisk voksenkor

Snejbjerg Kirke og Kirkely
kl. 19:15 - 21:00
02Dec

Aftensang JUL

Snejbjerg Kirke
kl. 19:30
06Dec

Dåbsservietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00
13Dec

Julekoncert med Hedekoret

Snejbjerg Kirke
kl. 19:30
04Jan

Studiekreds

Kirkely
kl. 19:00 - 21:00
10Jan

Dåbsservietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00
20Jan

Kirkely aften

Kirkely
kl. 19:30
25Jan

Rytmisk voksenkor

Snejbjerg Kirke
kl. 19:15 - 21:00
26Jan

Sorggruppe

Kirkely
kl. 10:00 - 12:00
28Jan

Morgensang

Snejbjerg Kirke og Kirkely
kl. 09:00
01Feb

Studiekreds

Kirkely
kl. 19:00 - 21:00
01Feb

Rytmisk voksenkor

Snejbjerg Kirke
kl. 19:15 - 21:00
02Feb

Sorggruppe

Kirkely
kl. 10:00 - 12:00
Skip to content