Kommende aktiviteter for Snejbjerg kirke

Kirkebil

Ønskes kørsel til gudstjeneste i Snejbjerg Kirke, bedes man ringe til Herning Taxa, tlf 97120777 senest 1½
time før gudstjenesten begynder. Transporten koster 10 kr. som afleveres til kirketjeneren. Hjemtransport
aftales med kirketjeneren

Gudstjenester

17Nov

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
24Nov

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 10:30
26Nov

Plejehjems- og institutionsgudstjeneste

Snejbjerg Kirke og Kirkely
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 14:30

Arrangementer

19Nov

Rytmisk vinterkor for voksne

Kirkely
kl. 19:15 - 21:00
21Nov

Kirkegårdskaffe

Cafe - Kirkegården
kl. 09:30 - 11:00
21Nov

Kirkely aften

Kirkely
kl. 19:30
26Nov

Rytmisk vinterkor for voksne

Kirkely
kl. 19:15 - 21:00
29Nov

"De grå synger"

Snejbjerg Kirke og Kirkely
kl. 09:00
02Dec

Dåbsservietter

Cafe - Kirkegården
kl. 19:30 - 21:00
03Dec

Kristendomskursus

Kirkely
kl. 19:00 - 21:00
03Dec

Rytmisk vinterkor for voksne

Kirkely
kl. 19:15 - 21:00
05Dec

Kirkegårdskaffe

Cafe - Kirkegården
kl. 09:30 - 11:00
19Dec

Kirkegårdskaffe

Cafe - Kirkegården
kl. 09:30 - 11:00