Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

Navngivning kan finde sted ved dåb i folkekirken – her kan du kontakte Kirkekontoret angående dåb.

Navngivning kan finde sted forud for dåb i folkekirken, eller hvis du ikke ønsker dit barn døbt. I kan navngive jeres barn på borger.dk

 

Navneændring:

Du kan i henhold til navneloven ændre dit navn. Ønsker du dette, kan du anmelde en navneændring på borger.dk – En navneændring koster i udgangspunktet et gebyr på 490 kr. (2018)

Hvis du ønsker navneændring i forbindelse med vielse, eller hvis et mindreårigt barn ønsker navneændring samtidigt med, at en eller begge forældre ændrer navn, kan dette gøres uden gebyr.