Vielse

Vielse og tidspunkt for denne aftales med kordegnen eller med en af præsterne.

Forud for vielsen skal I have udstedt en prøvelsesattest – dette kan I få gjort via borger.dk

I kan læse mere om det at blive gift og finde forslag til salmer på folkekirken.dk

Præsten fører forud for vielsen en samtale med parret, hvor salmevalg og vielseshandlingens forløb aftales nærmere.

 

Angående pyntning af kirken aftales nærmere med:

Snejbjerg: Kirketjener Britta Møller – britta@snejbjergkirke.dk

Studsgård: Kirketjenerne – studsgaardkirke1@gmail.com

Haunstrup: Graver og kirketjener Erik Najbjerg – haunstrupgraver@hotmail.dk

Ris må kastes på gruset på parkeringspladsen, ikke inde på kirkegården.  Der må blæses med sæbebobler uden for kirkedøren.

Der må ikke pyntes og kastes med rosenblade samt konfettirør m.m.