Haunstrup kirke

Gudstjenester

26Sep

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Jens Chr. Hasager Kirk
kl. 09:00
03Okt

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Jens Chr. Hasager Kirk
kl. 09:00
10Okt

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Jens Chr. Hasager Kirk
kl. 09:00
24Okt

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 09:00
02Nov

Jagtgudstjeneste

Haunstrup Kirke
Jens Chr. Hasager Kirk
kl. 19:00
07Nov

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 14:00
14Nov

Højmesse

Haunstrup Kirke
Simon Dalgas Struntze
kl. 10:30
Alle gudstjenester

Arrangementer

12Okt

Peter Værum: Humor og alvor ved Himmerigets port

Haunstrup Huset
kl. 19:00 - 21:30
28Okt

Halloween/Alle Helgen

Haunstrup Kirke
kl. 17:00 - 18:00
28Okt

Halloween-aftensmad

Haunstrup Huset
kl. 18:00 - 19:00
24Nov

Julekoncert for hele familien

Haunstrup Kirke
kl. 16:30
Alle arrangementer

Om Haunstrup Kirke

 

Kirken er genåbnet og de fleste aktiviteter er genoptaget i en eller anden form
 
Der er dog fortsat begrænsninger på hvor mange der kan være i kirken, ved gudstjenester, dåb og kirkelige handlinger.
 
I Kirken, kan der alt efter størrelsen på de ”corona”-grupper man kommer i være 40 – 50 personer.
 
Der er altså begrænsninger på hvor mange gæster man kan invitere til dåb, bryllup og begravelser. Dette aftales nærmere med præsten.

 

Haunstrup Kirke er

  • en bygning, primært beregnet til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • et område i landsbyen med kirkegård, grønne flader, faciliteter for ansatte og brugere samt parkeringspladser
  • en kreds af professionelle ansatte, et folkevalgt råd og frivillige aktører
  • en menighed med lokale medlemmer og en del gæster
  • et fællesskab, der bygger på tro, værdier, kultur og traditioner

Haunstrup Kirke er en af de mange kirker, der blev bygget her på egnen som følge af befolkningstilvæksten på de store, nyopdyrkede hedearealer. Haunstrup havde udviklet sig fra at være enkelte spredte gårde til et landsbyfællesskab, hvor man havde frigjort sig fra afhængigheden af Snejbjerg. I begyndelsen af 1900-tallet opstod også ønsket om at få sin egen kirke. Befolkningsgrundlaget var til stede, byggekapitalen rejstes og efter 15 års forarbejde stod den nyopførte bygning ude i lyngen klar til brug.

Kirkegården blev indviet i 1919. Redskabsskuret og tørvehuset er for længst erstattet af graverfaciliteter m.m. Det nuværende kapel blev bygget på parkeringspladsen, så det var nødvendigt at tilkøbe jord vest for kirken til ny parkeringsplads. Herved kom kirken også i besiddelse af Kirkehuset, der bruges som mødelokale bl.a. for børneklubben.

Ved kirken arbejder en fuldtidsansat graver/kirketjener. Der er egen kirkesanger, mens præster og organist deles med Snejbjerg og Studsgård. Menighedsrådet på to fødte medlemmer (præsterne) og fem folkevalgte vælges for fire år ad gangen. Derudover inddrages frivillige i diverse udvalg og afvikling af aktiviteter.

De levende sten, som kirken består af, er en menighed, der fortrinsvis udgøres af beboere i selve Haunstrup Sogn, men også deltagere fra nabosogne søger jævnligt til Haunstrup og er med til at skabe liv i kirken.

I Haunstrup Kirke dyrkes fællesskabet både i og udenfor kirkerummet. Den fælles tro har givet os værdier, som vi bygger på. Den har affødt en kulturel interesse og skabt traditioner, som forbinder os.

Læs jubilæums skrift. Haunstrup kirke 100 år

 

Find os på Facebook

Skip to content