Haunstrup kirke

Gudstjenester

21Jan

Familiegudstjeneste

Haunstrup Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 17:30
26Jan

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 09:00
09Feb

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 09:00
23Feb

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 09:00
22Mar

Koncert med Fangekoret

Haunstrup Kirke
kl. 10:30 - 11:30
03Maj

Konfirmation

Haunstrup Kirke
kl. 10:30
10Maj

Festgudstjeneste ved 100 års jubilæum

Haunstrup Kirke
Henrik Stubkjær
kl. 10:30
Alle gudstjenester

Arrangementer

21Jan

Fællesspisning

Haunstrup Huset
kl. 18:00
30Jan

Højskolesang

Haunstrup Kirke
kl. 19:30
06Mar

Basar

Haunstrup Huset
kl. 17:30 - 21:30
12Maj

Kirkejubilæum for børn

Haunstrup Kirke
kl. 17:00 - 18:00
15Maj

Kirkejubilæum for unge

Haunstrup Huset
kl. 17:00
25Nov

Julekoncert

Studsgård Kirke
kl. 17:00 - 18:00
Alle arrangementer

Om Haunstrup Kirke

Haunstrup Kirke er

  • en bygning, primært beregnet til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • et område i landsbyen med kirkegård, grønne flader, faciliteter for ansatte og brugere samt parkeringspladser
  • en kreds af professionelle ansatte, et folkevalgt råd og frivillige aktører
  • en menighed med lokale medlemmer og en del gæster
  • et fællesskab, der bygger på tro, værdier, kultur og traditioner

Haunstrup Kirke er en af de mange kirker, der blev bygget her på egnen som følge af befolkningstilvæksten på de store, nyopdyrkede hedearealer. Haunstrup havde udviklet sig fra at være enkelte spredte gårde til et landsbyfællesskab, hvor man havde frigjort sig fra afhængigheden af Snejbjerg. I begyndelsen af 1900-tallet opstod også ønsket om at få sin egen kirke. Befolkningsgrundlaget var til stede, byggekapitalen rejstes og efter 15 års forarbejde stod den nyopførte bygning ude i lyngen klar til brug.

Kirkegården blev indviet i 1919. Redskabsskuret og tørvehuset er for længst erstattet af graverfaciliteter m.m. Det nuværende kapel blev bygget på parkeringspladsen, så det var nødvendigt at tilkøbe jord vest for kirken til ny parkeringsplads. Herved kom kirken også i besiddelse af Kirkehuset, der bruges som mødelokale bl.a. for børneklubben.

Ved kirken arbejder en fuldtidsansat graver/kirketjener. Der er egen kirkesanger, mens præster og organist deles med Snejbjerg og Studsgård. Menighedsrådet på to fødte medlemmer (præsterne) og fem folkevalgte vælges for fire år ad gangen. Derudover inddrages frivillige i diverse udvalg og afvikling af aktiviteter.

De levende sten, som kirken består af, er en menighed, der fortrinsvis udgøres af beboere i selve Haunstrup Sogn, men også deltagere fra nabosogne søger jævnligt til Haunstrup og er med til at skabe liv i kirken.

I Haunstrup Kirke dyrkes fællesskabet både i og udenfor kirkerummet. Den fælles tro har givet os værdier, som vi bygger på. Den har affødt en kulturel interesse og skabt traditioner, som forbinder os.

Find os på Facebook