Snejbjerg kirke

Gudstjenester

25Okt

BUSK gudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
29Okt

Spaghetti gudstjenste

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 17:15 - 19:00
01Nov

Alle Helgen gudstjenste

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
08Nov

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Mona Kjær Nielsen
kl. 10:30
15Nov

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 10:30
17Nov

Junior gudstjeneste

Snejbjerg Kirke
Jens Christian Hasager Kirk
kl. 17:15 - 19:00
22Nov

Højmesse

Snejbjerg Kirke
Hans Christian Borup
kl. 10:30
Alle gudstjenester

Arrangementer

22Okt

Kirkely aften

Kirkely
kl. 19:30
29Okt

Kirkegårdskaffe

Cafe - Kirkegården
kl. 10:00
30Okt

De grå synger

Snejbjerg Kirke og Kirkely
kl. 09:00
02Nov

Dåbsserietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00
03Nov

Morgenbøn

Snejbjerg Kirke
kl. 09:00 - 09:15
03Nov

Studiekreds

Kirkely
kl. 19:00 - 21:00
12Nov

Kirkegårdskaffe

Cafe - Kirkegården
kl. 10:00
Alle arrangementer

Snejbjerg Kirke og Covid 19 begrænsninger

Opdateret efter sidste udmelding fra Kirkeministeriet d. 9.6.

Ved begravelser og bisættelser kan der være 48 i kirken. Det er muligt der kan gøres plads til enkelte flere. Dette aftales med præsten ved samtalen.

Ved Gudstjenester, vielser og dåb kan der være 59 i kirken. Alt efter, hvor mange deltager pr. husstand vil der ved nogle gudstjenester kunne være flere i kirken, dette justeres på dagen.

Kirkely

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger er det muligt at udvide deltagerantallet ved at benytte sognegården ”Kirkely”, hvor gudstjenesten transmitteres til: Her kan der sidde mellem 35 og 65 personer. Ved kirkelige handlinger aftales dette med præsten.

Om Snejbjerg kirke

Som mange af egnens kirker er Snejbjerg Kirke en gammel bygning. Dens ældste dele finder man således i kor og kirkeskib. Begge er opført i romansk byggestil – sandsynligvis engang omkring år 1200 – i smukt tilhugne og mange steder store kvadersten. Oprindeligt har kirkeskibet været kortere, men et nøjere eftersyn afslører, at det (i den romanske periode?) er blevet forlænget mod vest, og dermed har fået sin nuværende karakter af storhed. Senere slægtled byggede videre på kirken, så den på et tidspunkt har imponeret med tårn i vest, våbenhuse i skibets nord- og sydside og sakristi (opbevaringsrum) på nordside af kor.

Til skiftende tider og under skiftende ejere har kirken siden gennemgået mange ændringer i form af nedrivninger og ombygninger. Således blev det sydlige våbenhus nedbrudt i 1700-tallet, og sakristiet forsvandt omkring år 1818 efter i en periode at have fungeret som gravkapel for tidligere ejere af kirken. I dag fremstår Snejbjerg kirke med stærkt ombygget sengotisk tårn og et enligt sengotisk våbenhus i nord. Men ude og inde fortæller detaljer en århundreder lang og delvis ukendt historie om tider og mennesker.

Find os på Facebook