Snejbjerg, Studsgård
og Haunstrup Kirker

Kirkerne er nu genåbnet og de fleste aktiviteter er genoptaget i en eller anden form.
 
Der er dog fortsat begrænsninger på hvor mange der kan være i kirkerne ved gudstjenester, dåb og kirkelige handlinger. Hvor mange der kan være i de respektive kirker, kan du læse om på kirkernes forside.

 

Snejbjerg Kirke

Som mange af egnens kirker er Snejbjerg Kirke en gammel bygning, hvis ældste dele kan føres tilbage til omkring år 1200. Kirken er renoveret adskillige gange, senest i 2011. Ved denne renovering fik kirken bl.a. et nyt dåbsfad, lavet af Iren Schlenzig og seks alterbilleder, malet af Thorbjørn Olsen.

Kirken er i dag, som den altid har været, omdrejningspunkt for sognets indbyggeres store livsbegivenheder.

I Snejbjerg Kirkes vision 2017 – 2021 står der:

”På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes, har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke:

  • Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke
  • Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre
  • Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke.”

I og omkring Snejbjerg Kirke står de klassiske opgaver som diakoni, mission og undervisning stærkt. Centrum er dog gudstjenestefejringen både i højmessen og i andre gudstjenesteformer, her kommer også kirkens rige arbejde med sang og fællessang til udtryk.

Se kirkesiden

Studsgård Kirke

Studsgård Kirke ligger uden for selve Studsgård by på vejen mod Tanderupkær – det har den gjort, siden sognet blev oprettet og kirken indviet i 1920. Kirken er bygget i stil med en klassisk landsbykirke fra middelalderen, og har et ensartet æstetisk udtryk suppleret med Else Husted Kjærs moderne billeder på prædikestolen.

Der fejres gudstjeneste i kirken 2 søndage i måneden. Den første søndag i måneden er der som hovedregel gudstjeneste kl. 10.30, hvor der ofte medvirker et band eller anden alternativ musik.

Hovedfokus i kirkens arbejde er at række ud til sognets børn og at give anledning til at bruge kirken.

Se kirkesiden

Haunstrup Kirke

Midt på Haunstrup Hovedgade ligger Haunstrup Kirke og udgør sammen med Haunstrup Huset på den anden side af hovedgaden den lille bys hjerte. Kirken er indviet i 1920 som et samlingspunkt for sognet til hverdag og ved de store livsbegivenheder.

Det er en ambition at være kirke for og i byen, inden for og uden for kirkens mure.

I Haunstrup Kirke lægges der vægt på den almindelige gudstjenesterytme og på et stærkt samarbejde med byens foreninger, således er der i løbet af et år samarbejde om arrangementer med Borgerforeningen, HIF Støtteforeningen for Haunstrup Huset, Seniorforeningen, Det lokalhistoriske Museum og Jagtforeningen.

Kirken har en stærk tradition for fokus på udveksling med og understøttelse af kirken i andre verdensdele, og der arrangeres hvert år basar med Ydre Mission som formål.

Se kirkesiden

Gudstjenester

06Dec

Højmesse

Snejbjerg Kirke
kl. 10:30
08Dec

Familiegudstjeneste

Haunstrup Kirke
kl. 17:30 - 18:30
13Dec

Højmesse

Snejbjerg Kirke
kl. 10:30
20Dec

Højmesse

Snejbjerg Kirke
kl. 10:30
23Dec

Familiegudstjeneste

Snejbjerg Kirke
kl. 16:30
24Dec

Gudstjeneste

Snejbjerg Hallen
kl. 13:30
24Dec

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
kl. 14:45
24Dec

Gudstjeneste

Snejbjerg Hallen
kl. 15:30

Arrangementer

02Dec

Højskolesang

Studsgård Kirke
kl. 09:30
02Dec

Studiekreds

Kirkely
kl. 19:00 - 21:00
03Dec

Aftensang jul

Kirkely
kl. 19:00 - 20:00
07Dec

Dåbsserietter

Kirkely
kl. 19:30 - 21:00
08Dec

Fællesspisning

Haunstrup Huset
kl. 18:00
15Dec

Morgenbøn

Snejbjerg Kirke
kl. 09:00 - 09:15
19Jan

Højskolesang

Haunstrup Kirke
kl. 19:30 - 20:30
21Jan

Kirkely aften

Kirkely
kl. 19:30