Snejbjerg, Studsgård
og Haunstrup Kirker

Snejbjerg Kirke

Som mange af egnens kirker er Snejbjerg Kirke en gammel bygning. Dens ældste dele finder man således i kor og kirkeskib. Begge er opført i romansk byggestil – sandsynligvis engang omkring år 1200 – i smukt tilhugne og mange steder store kvadersten. Oprindeligt har kirkeskibet været kortere, men et nøjere eftersyn afslører, at det (i den romanske periode?) er blevet forlænget mod vest, og dermed har fået sin nuværende karakter af storhed. Senere slægtled byggede videre på kirken, så den på et tidspunkt har imponeret med tårn i vest, våbenhuse i skibets nord- og sydside og sakristi (opbevaringsrum) på nordside af kor.

Til skiftende tider og under skiftende ejere har kirken siden gennemgået mange ændringer i form af nedrivninger og ombygninger. Således blev det sydlige våbenhus nedbrudt i 1700-tallet, og sakristiet forsvandt omkring år 1818 efter i en periode at have fungeret som gravkapel for tidligere ejere af kirken. I dag fremstår Snejbjerg kirke med stærkt ombygget sengotisk tårn og et enligt sengotisk våbenhus i nord. Men ude og inde fortæller detaljer en århundreder lang og delvis ukendt historie om tider og mennesker.

Se kirkesiden

Studsgård Kirke

Studsgård kirke.

Studsgård var i mange år en del af Snejbjerg sogn, men i 1920 blev Studsgård kirke bygget og et par år senere, blev sognet udskilt fra Snejbjerg sogn. Kirken kostede den nette sum af 108.000 kr.

Det er en lille hvid landsbykirke holdt i enkle klassiske linjer. Den har et enkelt kirkeskib, hvor det flade loft har synlige træbjælker, som skaber atmosfære i rummet. Kirken betjenes af pastoratets 2 præster. Der er ansat egen kirkesanger, mens man har graver/kirketjener samt kirke- og kulturmedarbejder i samarbejde med Snejbjerg Kirke. Organist er desuden et samarbejde med Snejbjerg og Haunstrup kirker.

Kirkegården rummer en mindelund, hvor de første gravminder er bevaret. Her fortælles historien om et lille samfund ved jernbanen med handlende og håndværkere.

Der er blevet etableret lys på kirken, hvilket gør, at selv på det mørke tider kan man finde frem til kirken, som ligger lige uden for Studsgård by på vejen mod Tanderupkær.

 

Se kirkesiden

Haunstrup Kirke

Haunstrup Kirke er

  • en bygning, primært beregnet til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • et område i landsbyen med kirkegård, grønne flader, faciliteter for ansatte og brugere samt parkeringspladser
  • en kreds af professionelle ansatte, et folkevalgt råd og frivillige aktører
  • en menighed med lokale medlemmer og en del gæster
  • et fællesskab, der bygger på tro, værdier, kultur og traditioner

Haunstrup Kirke er en af de mange kirker, der blev bygget her på egnen som følge af befolkningstilvæksten på de store, nyopdyrkede hedearealer. Haunstrup havde udviklet sig fra at være enkelte spredte gårde til et landsbyfællesskab, hvor man havde frigjort sig fra afhængigheden af Snejbjerg. I begyndelsen af 1900-tallet opstod også ønsket om at få sin egen kirke. Befolkningsgrundlaget var til stede, byggekapitalen rejstes og efter 15 års forarbejde stod den nyopførte bygning ude i lyngen klar til brug.

Kirkegården blev indviet i 1919. Redskabsskuret og tørvehuset er for længst erstattet af graverfaciliteter m.m. Det nuværende kapel blev bygget på parkeringspladsen, så det var nødvendigt at tilkøbe jord vest for kirken til ny parkeringsplads. Herved kom kirken også i besiddelse af Kirkehuset, der bruges som mødelokale bl.a. for børneklubben.

Ved kirken arbejder en fuldtidsansat graver/kirketjener. Der er egen kirkesanger, mens præster og organist deles med Snejbjerg og Studsgård. Menighedsrådet på to fødte medlemmer (præsterne) og fem folkevalgte vælges for fire år ad gangen. Derudover inddrages frivillige i diverse udvalg og afvikling af aktiviteter.

De levende sten, som kirken består af, er en menighed, der fortrinsvis udgøres af beboere i selve Haunstrup Sogn, men også deltagere fra nabosogne søger jævnligt til Haunstrup og er med til at skabe liv i kirken.

I Haunstrup Kirke dyrkes fællesskabet både i og udenfor kirkerummet. Den fælles tro har givet os værdier, som vi bygger på. Den har affødt en kulturel interesse og skabt traditioner, som forbinder os.

Se kirkesiden

Gudstjenester

26Maj

Gudstjeneste

Haunstrup Kirke
kl. 09:00
26Maj

Højmesse

Snejbjerg Kirke
kl. 10:30
28Maj

Rosenlund gudstjeneste

Plejehjemmet Rosenlund
kl. 14:30
30Maj

Kristi himmelfarts dag

Torvet
kl. 14:00
30Maj

Himmelske Dage på Heden

Torvet
kl. 14:00
02Jun

6. s. e. påske

Teltet på sportspladsen
kl. 09:30
02Jun

Højmesse

Snejbjerg Kirke
kl. 10:30
09Jun

Højmesse

Haunstrup Kirke
kl. 10:30

Arrangementer

28Maj

Det himmelske kor

Kirkely
kl. 19:15 - 21:00
29Maj

Spirekor

Kirkely
kl. 14:00 - 15:15
29Maj

Kirkekor

Kirkely
kl. 15:00 - 16:15
19Jun

Byfest

Byfestpladsen
kl. 17:30 - 19:30
04Jul

Solnedgangssang

Haunstrup Kirke
kl. 20:00 - 21:00
21Aug

Babysalmesang

Snejbjerg Kirke
kl. 10:00 - 11:00
28Aug

Babysalmesang

Snejbjerg Kirke
kl. 10:00 - 11:00
14Sep

Høstfest

Haunstrup Huset
kl. 16:30 - 19:30